dilluns, 13 d’abril del 2009

• Visites organitzades a la Biblioteca “Les Roquetes”

· Visites organitzades a la Biblioteca “Les Roquetes”
(Via Favència , 288 B)
Aquest curs s’han programat visites amb alumnes
de tots els cicles de Primària.
*La visita consistia en una àmplia explicació de la secció infantil i una pràctica utilitzant el Catàleg. Entre d’altres serveis la biblioteca del barri organitza sessions lúdiques de contes per als més petits i tallers d’informàtica.

*Cada alumne va rebre el quadernet “La Casa de les paraules”
*Molts alumnes ja tenen el carnet de la biblioteca i hi assisteixen d’una manera continuada.