dilluns, 13 d’abril del 2009

 Activitat 4rt premi de Literatura Infantil “ Atrapallibres”
A Activitat 4rt premi de Literatura Infantil “ Atrapallibres”


Amb el propòsit d’estimular en els alumnes la lectura d’imaginació el Jurat del Consell Català
del llibre infantil i Juvenil (CLIJCAT) proposa a les escoles ,per categories, una selecció de llibres de lectura de nova publicació.
L’objectiu es que siguin els propis alumnes qui defensin i decideixin quin podria ser el llibre premiat d’aquesta convocatòria.
A partir d’aquestes s’organitzaren uns torns de lectura voluntaris i rotatius entre els alumnes
de 4t i es va participar en un fòrum . Durant la primera setmana d’abril els alumnes varen omplir unes butlletes i es va arribar a una puntuació global que otorgava la màxima puntuació al llibre:
Estimat Max de D.J.Lucas.