dilluns, 11 de maig del 2009

Activitats 4t "El Gust per la Lectura 2009"

Els alumnes de 4t han realitzat un treball en grup a partir de l'obra "El fantàstic Sr. Guillot" de Roald Dahl. El projecte consistia en desenvolupar un treball en grup per aconseguir un enregistrament audiovisual de fragments de la lectura que representessin sensacions o sentiments diferents presents en el llibre.
Tot aquest treball ha durat un trimestre i ha estat fonamenat en diferents passos:

-Lectura i comentari de l'obra.
-Realització d'una fitxa bibliogràfica.
-Concepte de les sensacions o sentiments trobats:
ODI, POR, TRISTESA, LLUITA PER VÈNCER LES DIFICULTATS,
ALEGRIA, GOLAFRERIA, SOLIDARITAT, HUMOR.
-Lectura dramatitzada dels 8 fragments escollits (4) per cada classe de 4t.
Tot seguit podeu consultar documents escrits , visuals i sonors de tota la tasca .